Tabelul cu funcţiile personalului plătit din fonduri publice din cadrul APM.Hunedoara conform articolului 33 din legea 153/2017

ORGANIGRAMA APM HD 2018

contact

 

Agentia de Protectie a Mediului Hunedoara   Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700 Deva, judetul Hunedoara Tel:  0254 215445 Fax. 0254 212252   E-mail:  office@apmhd.anpm.ro   site  http://apmhd.anpm.ro


homepage

                           AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 ,   privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.

Structură organizatorică:

                           Director Executiv - Viorica Georgeta BARABAS

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Lucia Doina COSTINAS

                                        Serviciul Monitorizare si Laboratoare - Emilia Monica BALUS

                                         Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

                                         Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane

                                         Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - Maria  DASCALU


Regulamentul de organizare si functionare APM Hunedoara

docfiles/view/93605


ANGAJARI


BUGET 2012

docfiles/view/58301


SITUATII FINANCIARE 31.12.2011

docfiles/view/58303


VENITURI SALARIALE A.P.M. HUNEDOARA 2011

docfiles/view/58347


VENITURI SALARIALE APM HUNEDOARA 2012

docfiles/view/88516


Situatii finaciare 2012

docfiles/view/97501


Buget 2013

docfiles/view/97605


ANUNT ORGANIZARE EXAMEN cf. Art.100 alinit (1),(2) si (3) din Legea 188/1999 (r2)

docfiles/view/110941


VENITURI SALARIALE APM HUNEDOARA 2013

docfiles/view/120761


VENITURI SALARIALE APM HUNEDOARA 2014

docfiles/view/127408


BUGET 2014

docfiles/view/127409


homepage

COMUNICAT DE PRESĂ – FINAL CASA VERDE
 

Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic" publicat pe site-ul AFM in data de 06.09.2017. Listele se pot descărca pentru publicare de pe site-ul AFM (http://www.afm.ro/casa_verde-pf.php - secțiunea ***Lista solicitanților - pf respinse***)

Din data de, 17 octombrie 2016, la APM Hunedoara s-a epuizat suma alocată judeţului Hunedoara pentru înscrierea în Programul Casa Verde Clasic, pentru persoane fizice. Fondul alocat judeţului Hunedoara a fost de 1.664.139 lei şi s-au înregistrat 278 de dosare. Conform Ghidului de finanţare, nu se pot prelua dosare peste plafonul alocat.

Echipamentele finanţate pentru populaţie prin Casa Verde sunt panourile solare şi pompele de căldură, cunatumul finanţării nerambursabile prin AFM fiind în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer;

Pentru accesarea finanţărilor prin Casa Verde parcursul este următorul:

Pasul 1.: Depunerea dosarului de finanţare la agenţia teritorială de protecţia mediului- etapă încheiată la APM Hunedoara astăzi, 17 octombrie 2016;

Pasul 2.: Urmărirea site-ului www.afm.ro pentru decizia de acceptare / respingere în Program, după data de 24 octombrie 2016;

Pasul 3.: Semnarea contractului de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu –la sediul APM Hunedoara în termen de 60 de zile de la publicarea, pe site-ul AFM, a listei cu agenţiile teritoriale care au intrat în posesia contractelor;

Pasul 4.: Demararea şi finalizarea lucrărilor – 12 luni de la semnarea contractului de finanţare;

Pasul 5.: Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Ghidurile de finanțare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul Nr. 1817 şi Ordinul Nr. 1818 ale Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Mai multe detalii aici:

http://www.afm.ro/casa_verde.php

http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php


 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Compartiment Relaţii Publice

 

 

 

 

 

Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: http://apmhd-old.anpm.ro

  • Important! Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam sa le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.

Structură organizatorică:

Director Executiv - Viorica Georgeta BARABAS

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Lucia Doina COSTINAS

Serviciul Monitorizare si Laboratoare - Emilia Monica BALUS

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane - Dana BOTICEAN

Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - Maria DASCALU